ავტორიზებული საზოგადოებრივი  კოლეჯი მომავალი

 

18193955_1804236066571085_4496830866948294457_n


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალი

 აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 9  კლასის  ბაზაზე

 1. ბუღალტერი  -  III    საფეხური

 2. ოფისის მენეჯერი  III    საფეხური

 3. საბაჟო წარმომადგენელი  III    საფეხური

სრული ზოგადი განათლების ბაზაზე:

 1. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი -  IV   საფეხური

 • ბუღალტრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 5 თვე;

 • ოფისის მენეჯრისსაგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 10 თვე;

 • საბაჟო წარმომადგენლის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 10 თვე;

 • მცირე ბიზნესის  მწარმოებლის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 10 თვე.

 • თეორიული სწავლება   განხორციელდება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილ კოლეჯის აუდიტორიებში

 • საწარმოო პრაქტიკა  -   შესაბამისი დარგის მოწინავე ორგანიზაციებში.

საგანმანათლებლო პროგრამების დასრულების შემდეგ პროფესიულ სტუდენტებს ენიჭებათ შესაბამისი პროფესიული კვალიფიკაცია:

 • ბუღალტრის  III     საფეხურის (ბუღალტერ მოანგარიშე) პროფესიული კვალიფიკაცია;

 • ოფისის მენეჯერის (მდივან რეფერენტი)   III    საფეხურის  პროფესიულ კვალიფიკაცია;

 • საბაჟო წარმომადგენელი  III    საფეხურის (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტი) პროფესიული კვალიფიკაცია;

 • მცირე ბიზნესის მწარმოებელი   IV   საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია.

გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი

 • კოლეჯში ჩარიცხვა იწარმოებს გასაუბრების   საფუძველზე.

 • დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება შეიძლება კოლეჯში ყოველდღე, დილის 10 საათიდან საღამოს 17 საათამდე.

 • ქ.თბილისი

  ცოტნე დადიანის გამზირი #28

  მობ:598 33 19 51; 593 30 86 38
  email: collegemomavali@gmail.com