ზრდასრულთა განათლება საქართველოში

2019 წლის 22 აპრილს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებით, საჯარო-კერძო დიალოგის ფორმატის ფარგლებში, პროფესიული განათლების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიება, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა გახსნა. შეხვედრას, პალატის საბჭოს წევრები, კერძო სექტორის, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა და პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებმაც პროფესიული განათლების მიმართულებით დაგეგმილი სიახლეების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. შეხვედრაზე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, საქართველოში ზრდასრულთა განათლების სისტემის დანერგვის საკითხზე გააკეთეს პრეზენტაცია, პალატის წარმომადგენლებმა კი ისაუბრეს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის როლზე, პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით. პროფესიული კადრების ნაკლებობა წარმოადგენს, ბიზნესისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხს. რიგ შემთხვევებში დასაქმების ბაზარზე არსებული რესურსი, ვერ აკმაყოფილებს ბიზნესის მხრიდან კვალიფიციურ კადრებზე მზარდ მოთხოვნას. შესაბამისად, პროფესიული კადრების მომზადების პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს კოორდინაციას სახელმწიფოს, კერძოს სექტორსა და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის. საინფორმაციო შეხვედრას, 100-მდე კომპანიისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელი პირი დაესწრო. აღნიშნულ შეხვედრას ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი ალინა კუპრავა ესწრებოდა.

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალი აცხადებს მიღებას სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მოკლევადიან უფასო პროგრამებზე:

იწყება რეგისტრაცია სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მოკლევადიან უფასო პროგრამებზე:
1. ოფისის მენეჯერი
2.საბაჟო საქმე
3. ლოგისტიკა
4.ბუღალტრული აღრიცხვა

კურსის ხანგძლივობა: 2 თვე

გაიცემა სერთიფიკატი;

რეგისტრაციის ვადებია: 2019 წლის 02 აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით.

რეგისტრაციისათვის დაგვიკავშირდით: ქ.თბილისი, ცოტნე დადიანის 26/28; ტელ: 571 04 88 82; 598 33 19 51; 599 43 92 59..

შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

21 მარტს სსიპ ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრის მიზანი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოცემული მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია იყო.
შეხვედრის მონაწილე საგანმანათლებლო დაწესებულებებს გადაეცათ IV კატეგორიის საწარმოების ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო, რომელიც მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის მოდულური პროგრამის განხორციელებისთვის. საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავლიდან შეხვედრას ფინანსური სამსახურის უფროსი, პროფესიული განათლების მასწავლებელი თინა შელია ესწრებოდა . ფოტო მასალა


თანამშრომლობა შპს ორიენტირთან

საოფისე საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით ორიენტირსა და კოლეჯ მომავალს შორის პრაქტიკის ხელშეკრულება გაფორმდა.

თანამშრომლობა შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიასთან

საოფისე საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით აკადემიასა და კოლეჯ მომავალს შორის პრაქტიკის ხელშეკრულება გაფორმდა.

ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი

საფინანსო სერვისების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით ჰიპერმარკეტ გუდვილსა და კოლეჯ მომავალს შორის პრაქტიკის ხელშეკრულება გაფორმდა.

შრომის ბაზრის ანალიზი 2019 წ

2019 წლის 25 თებერვალს დასრულდა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავლის შრომის ბაზრის კვლევა, რომელიც გრძელდებოდა 2 თვის განმავლობაში, კვლევის მიზანი იყო გარკვევა იმისა,თუ რამდენად მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი პროფესიები.

დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2019 წლის  სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში ადმინისტრაციის, პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების ჩართულობით  2018 წლის  ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიშის განხილვა და შესაბამისად აქტივობები, რომლებიც დაგეგმილი იყო თუმცა სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ შესრულდა, პრიორიტეტების მიხედვით  2019 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტში მოექცა, პროექტის შეჯერების შემდგომ   დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2019 წლის  სამოქმედო გეგმა  2019 წლის 03 იანვარს დამტკიცდა.

 

გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალწელს

საახალწლო განწყობა მომავალში

2018 წლის 11 დეკემბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში პროფესიულმა სტუდენტებმა ნაძვისხე მორთეს, კოლეჯის ადმინისტრაცია და სტუდენტები გილოცავთ დამდებ შობა-ახალ წელს….