ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი

2018 წლის 28 მარტი

საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალსა და ევროპული განათლების აკადემია ბიდისს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რაც ითვალისწინებს სტუდენტების პრაქტიკის გავლასა და შემდგომში მათ დასაქმებას.