ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი

საფინანსო სერვისების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით ჰიპერმარკეტ გუდვილსა და კოლეჯ მომავალს შორის პრაქტიკის ხელშეკრულება გაფორმდა.