განათლება და დასაქმება

  • 2017 წლის 15  ივლისს  სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანულ  ასოციაციაში  (DVV International) გაიმართა მორიგი დისკუსია თემაზე: „განათლება და დასაქმება“ 
  • მომხსენებლები:
  • კახაბერ ერაძე – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
  • ელზა ჯგერენაია – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა დადასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
  • მიხეილ კორძახია – „დამსაქმებელთა ასოციაციის“ ვიცეპრეზიდენტი.
  • ქეთი ცინცაძე – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლებისცენტრის უფროსი.
  • მოდერატორი
  • მედეა იმერლიშვილი – ჟურნალისტი.
  • დისკუსიაზე განხილულ იქნა  რამდენად შეესაბამება საქართველოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და ქვეყნის განვითარების პერსპექტივებს პროფესიული და უმაღლესი განათლების არსებული შეთავაზებები? რა კეთდება და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სამომავლოდ იმისათვის, რომ მოთხოვნა ე.წ. პრესტიჟულ პროფესიებზე დასაქმების პერსპექტივაზე ორიენტირებული პროფესიებით შეიცვალოს?
  • დისკუსია საინტერესოდ წარიმართა გამოიკვეთა სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რომელიც შემდეგ აქტივობებზე განიხილება;