ავტორიზებული საზოგადოებრივი  კოლეჯი მომავალი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იწყებს ახალი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე მუშაობას……ანალიზის შედეგები იხ   შრომის ბაზრის სტატისტიკური ანალიზი 

————————————————————————————————————————————————————–

18193955_1804236066571085_4496830866948294457_n


შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავალი

 აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

 9  კლასის  ბაზაზე

 1. ბუღალტერი  –  III    საფეხური

 2. ოფისის მენეჯერი  –  III    საფეხური

 3. საბაჟო წარმომადგენელი  –  III    საფეხური

სრული ზოგადი განათლების ბაზაზე:

 1. მცირე ბიზნესის მწარმოებელი –  IV   საფეხური

 • ბუღალტრის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 6 თვე;

 • ოფისის მენეჯრისსაგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 10 თვე;

 • საბაჟო წარმომადგენლის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 10 თვე;

 • მცირე ბიზნესის  მწარმოებლის  საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების ხანგრძლივობაა 10 თვე.

 • თეორიული სწავლება   –  განხორციელდება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვილ კოლეჯის აუდიტორიებში

 • საწარმოო პრაქტიკა  –   შესაბამისი დარგის მოწინავე ორგანიზაციებში.

საგანმანათლებლო პროგრამების დასრულების შემდეგ პროფესიულ სტუდენტებს ენიჭებათ შესაბამისი პროფესიული კვალიფიკაცია:

 • ბუღალტრის  III     საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია;

 • ოფისის მენეჯერის (მდივან რეფერენტი)   III    საფეხურის  პროფესიულ კვალიფიკაცია;

 • საბაჟო წარმომადგენელი (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტი)   III   საფეხურის  პროფესიული კვალიფიკაცია;

 • მცირე ბიზნესის მწარმოებელი   IV   საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია.

გაიცემა სახელმწიფო  პროფესიული  დიპლომი

 • კოლეჯში ჩარიცხვა იწარმოებს გასაუბრების   საფუძველზე.

 • დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება შეიძლება კოლეჯში ყოველდღე, დილის 10 საათიდან საღამოს 18 საათამდე.

 • ქ.თბილისი

  ცოტნე დადიანის გამზირი #28

  მობ:598 33 19 51; 593 30 86 38
  email: collegemomavali@gmail.com