დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2019 წლის  სამოქმედო გეგმა დამტკიცდა

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში ადმინისტრაციის, პროფესიული სტუდენტების და პროფესიული განათლების მასწავლებლების ჩართულობით  2018 წლის  ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის ანგარიშის განხილვა და შესაბამისად აქტივობები, რომლებიც დაგეგმილი იყო თუმცა სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ შესრულდა, პრიორიტეტების მიხედვით  2019 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტში მოექცა, პროექტის შეჯერების შემდგომ   დაწესებულების განვითარების ერთწლიანი 2019 წლის  სამოქმედო გეგმა  2019 წლის 03 იანვარს დამტკიცდა.