თანამშრომლობა შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიასთან

საოფისე საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით აკადემიასა და კოლეჯ მომავალს შორის პრაქტიკის ხელშეკრულება გაფორმდა.