თანამშრომლობა შპს ორიენტირთან

საოფისე საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით ორიენტირსა და კოლეჯ მომავალს შორის პრაქტიკის ხელშეკრულება გაფორმდა.