სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის ინსტრუქტაჟი(პირველადი)

2018 წლის  17 მაისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის ინსტრუქტაჟი(პირველადი). რომელიც მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებად.
ტრენინგს უძღვებოდა აკადემიის შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით - კონსულტანტი ნუგზარ მელაძე.
აღნიშნული მიმართულებით გადამზადდა კოლეჯი მომავლის დირექტორის მოადგილე გოგა ხურცილავა 
დასასრულს ყველა მონაწილემ გადაეცათ ტრენინგზე დასწრების დამადასტურებელი სერთიფიკატები.