გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალწელს

საახალწლო განწყობა მომავალში

2018 წლის 11 დეკემბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში პროფესიულმა სტუდენტებმა ნაძვისხე მორთეს, კოლეჯის ადმინისტრაცია და სტუდენტები გილოცავთ დამდებ შობა-ახალ წელს….

შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში


2018 წლის  6 დეკემბერს , ფინანსთა სამინისტროში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) პროექტის ფარგლებში, IV კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.აღნიშნული შეხვედრის მიზანი იყო IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების ახალი, გამარტივებული სტანდარტების უკეთ გაცნობა . კოლეჯიდან  შეხვედრას ფინანსური სამსახურის უფროსი თინა შელია ესწრებოდა.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია

30 ოქტომბერს, სასტუმრო ,,Holiday inn -ში გაიმართა.  აღნიშნულ კონფერენციაზე მთავარი განსახილველი საკითხი დუალური პროფესიული განათლების შესახებ ცნობადობის ამაღლება და ამ პროცესში ბიზნესის ჩართულობის აუცილებლობა იყო. საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავლიდან კონფერენციას თიკო შელია და ნატალი ბოლქვაძე ესწრებოდნენ.

2018-19 სასწავლო წლის დასაწყისი

საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში ახალი სასწავლო წელი დღეს, 1 ოქტომბერს დაიწყო.
პირველმა დღემ ჩვენს კოლეჯში საზეიმო ვითარებაში ჩაიარა.კოლეჯის დირექტორმა ბატონმა ანზორ მაჭარაშვილმა სტუდენტებს საჩუქრად თავისი საავტორო წიგნები გადასცა და შემდგომი წინსვლისკენ გზა დაულოცა.

სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის ინსტრუქტაჟი(პირველადი)

2018 წლის  17 მაისს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: სახანძრო უსაფრთხოებისა და ევაკუაციის ინსტრუქტაჟი(პირველადი). რომელიც მოიცავდა თეორიულ და პრაქტიკულ კომპონენტებად.
ტრენინგს უძღვებოდა აკადემიის შრომისა და სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით - კონსულტანტი ნუგზარ მელაძე.
აღნიშნული მიმართულებით გადამზადდა კოლეჯი მომავლის დირექტორის მოადგილე გოგა ხურცილავა 
დასასრულს ყველა მონაწილემ გადაეცათ ტრენინგზე დასწრების დამადასტურებელი სერთიფიკატები.

ახალი თანამშრომლობის დასაწყისი

2018 წლის 28 მარტი

საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალსა და ევროპული განათლების აკადემია ბიდისს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის ხელშეკრულება, რაც ითვალისწინებს სტუდენტების პრაქტიკის გავლასა და შემდგომში მათ დასაქმებას.

ფეხბურთის გუნდი

-2018 წლის 28 მარტი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯ მომავალში ფეხბურთის გუნდი ჩამოყალიბდა, პროფესიულმა სტუდენტებმა პირველი ამხანაგური მატჩი შპს ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიის გუნდთან განახორციელეს, რომელიც 8:6 დასრულდა…. კოლეჯის ადმინისტრაცია წარმატებებს უსურვებს მონაწილე გუნდებს… ყოველივე ეს ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა ჩართვას სხვადასხვა ღონისძიებებში რაც მათ განვითარებას უწყობს ხელს…..

სტრატეგიული დაგეგმარების სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია

ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში , პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის შექმნილი სტრატეგიული დაგეგმვის სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა. სახელმძღვანელოზე მუშაობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის, პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან კონსულტაციების რეჟიმში მიმდინარეობდა.

სახელმძღვანელო მოიცავს აპრობირებულ პრაქტიკას დაწესებულების მისიის, ხედვის, ღირებულებების ფორმირებასთან დაკავშირებით, ასევე სტრატეგიული დაგეგმვის, მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების, მათი შეფასებისა და მონიტორინგის მიდგომებს. სახელმძღვანელოში მოყვანილიაკონკრეტული მაგალითები და დოკუმენტების ნიმუშები.

პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა, კახაბერ ერაძემ ისაუბრა დაწესებულების მისიის, სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმების მნიშვნელობაზე დაწესებულების შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში, ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობასა და სამომავლო ხედვებზე.

პრეზენტაციას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, კერძო და საჯარო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები და პროფესიული განათლების ქართველი და უცხოელი ექსპერტები ესწრებოდნენ.

დამსაქმებელი ორგანიზაცია

შპს საზოგადოებრივ კოლეჯ მომავალში 2018 წლის 15 მარტს დამსაქმებელი ორგანიზაციის,ადმინისტრაციული პერსონალის, პროფესიული მასწავლებლების და სტუდენტების ჩართულობით განხორციელდა დაწესებულების სვოტ ანალიზის დოკუმენტის შემუშავება, მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის სტუდენტებმა წარმოადგინა საინტერესო პრეზენტაცია, თუ როგორ განახორციელეს კოლეჯის შეფასება, სამუსაო ჯგუფი გაიყო ორად, ერთი ჯგუფი მუშაობდა ძლიერ მხარეებზე და საფრთხეებზე, ხოლო მეორე სუსტ მხარეებზე და შესაძლებლობებზე, შეხვედრის ბოლოს წარმოადგინეს პრეზენტაციები და მოხდა დოკუმენტის საბოლოოს სახის შეჯერება, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ შეხვედრის დასრულებისას სუსტ მხარეებში დაფიქსირებული პრობლემები ნაწილობრივ აღმოიფხვრა. კოლეჯი მომავალი მზადაა გაითვალისწინოს დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები. სვოტ ანალიზის შედეგების საფუძველზე დაწესებულებამ დაიწყო მუშაობა სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტებზე.