სტატისტიკური ანალიზი

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე იწყებს ახალი მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებზე მუშაობას……ანალიზის შედეგები იხ

შრომის ბაზრის სტატისტიკური ანალიზი