შრომის ბაზრის ანალიზი 2019 წ

2019 წლის 25 თებერვალს დასრულდა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი მომავლის შრომის ბაზრის კვლევა, რომელიც გრძელდებოდა 2 თვის განმავლობაში, კვლევის მიზანი იყო გარკვევა იმისა,თუ რამდენად მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი პროფესიები.