ადმინისტრაცია

  1. დირექტორის მოადგილე -გოგა   ხურცილავა
  2. სასწავლო პროცესის  სამსახურის  ხელმძღვანელი- მარინე ქურდაშვილი
  3. ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი -ალინა კუპრავა
  4. საქმისმწარმოებელი -მარიკა ქიქავა
  5. ბიბლიოთეკის გამგე  – ფაცურა    ბუღაძე
  6. ფინანსური სამსახურის   უფროსი       –  თინა    შელია
  7. სამედიცინო სამსახური – მარინე ქურდაშვილი
  8. დაცვისა და  უსაფრთხოების  სამსახური -ჯემალ  ყურაშვილი
  9. დამაგებელი -მადლენა მიდელაური