პარტნიორები

საწარმოო პრაქტიკები წამყვან ორგანიზაციებში, რომლებიც შეაფასებენ თქვენს უნარ-ჩვევებს…
საწარმოო პრაქტიკის გავლა უზრუნველყოფილი იქნება შემდეგი პარტნიორი
ორგანიზაციების ბაზებზე:
შპს ინტელექტ ცენტრი – http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php
შპს აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“ – http://www.bakashviliandco.com/
შპს „გაკო ტერმინალი“- gakoterminal@mail.ru ტელ: 240-07-91, 240-08-35
ინდმეწარმე ზაზა ჩიხაშვილი;
შპს „LZS” – მობ: 558 11 41 11;
ინდმეწარმე რეზო ჩაჩხიანი -მობ: 574 12 54 44 ;
შპს საბანკო სწავლების ცენტრი -ტელ: 2 93 43 76.
შ.პ.ს. “ლასარე”- http://www.lasare.ge ტელ: 294 88 14
შპს “Brokers Group of Georgia”- ტელ: 2 18 06 65.