შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში


2018 წლის  6 დეკემბერს , ფინანსთა სამინისტროში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) პროექტის ფარგლებში, IV კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.აღნიშნული შეხვედრის მიზანი იყო IV კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების ახალი, გამარტივებული სტანდარტების უკეთ გაცნობა . კოლეჯიდან  შეხვედრას ფინანსური სამსახურის უფროსი თინა შელია ესწრებოდა.