პროფესიული მასწავლებლები

ოფისის მენეჯერის (მდივან–რეფერენტი) მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1. დავით ომსარაშვილი– საგანი – შრომის და ადმინისტრაციული სამართლის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
2. ქეთინო ბაგაური,მანანა თურმანიძე – საგანი – სამდივნო ფუნქციების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;

3. ქეთინო ბაგაური,მანანა თურმანიძე – საგანი – საქმისწარმოების ტექნოლოგიების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
4. ქეთინო ბაგაური,მანანა თურმანიძე – საგანი – საქმიანი ურთიერთობების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
5. ქეთინო ბაგაური, მანანა თურმანიძე – საგანი – ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
6. ქეთინო ბაგაური, მანანა თურმანიძე – სასწავლო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;
7. ქეთინო ბაგაური, მანანა თურმანიძე – საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;
8. ნატო ბოლქვაძე – საგანი – ქართული ენის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;

ბუღალტრის მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1. ნინო ქარუმიძე– საგანი – საგადასახადო საქმის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
2. ლია ქევხიშვილი – საგანი – ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
3. დავით ომსიაშვილი– საგანი – ბიზნესის სამართლის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
4. ლია ქევხიშვილი – საგანი – პროფესიული ეთიკის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
5. ლია ქევხიშვილი – სასწავლო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;
6. ლია ქევხიშვილი – საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;

მცირე ბიზნესის მწარმოებლის მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1. მარიკა ქიქავა – საგანი – კალკულუსის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
2.იზოლდა ადეიშვილი– საგანი – მენეჯმენტის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
3. იზოლდა ადეიშვილი – საგანი – ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ურთიერთობების ეტიკეტის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
4. ნოდარ ბაკურაძე – საგანი – ბიზნესის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
5.იზოლდა ადეიშვილი– საგანი – პერსონალის მენეჯმენტის საფუძვლების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
6. ნოდარ ბაკურაძე , თინა შელია – საგანი – მცირე ბიზნესის მოწყობის ტექნოლოგიის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
7. ნოდარ ბაკურაძე – საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;

საბაჟო წარმომადგენელის (სასაქონლო ოპერაციების სპეციალისტი) მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1. მარინა ნინიაშვილი – საგანი – სასაქონლო დეკლარირება და სასაქონლო დეკლარაციების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
2. მარინა ნინიაშვილი – საგანი – ინტეგრირებული ტარიფები. არასატარიფო ღონისძიებების პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
3. მარინა ნინიაშვილი– საგანი – სასაქონლო ოპერაციები საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე გადაადგილებულ საქონელზე–ს პროფესიული განათლების მასწავლებელი
5.მარინა ნინიაშვილი – სასწავლო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;
6. მარინა ნინიაშვილი– საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელი;

ზოგადი საგნები:
1. გურამ მეტეხელი – საგანი – ინფორმატიკის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;
2.ეკატერინე კუკულაძე – საგანი – ინგლისური ენის პროფესიული განათლების მასწავლებელი;